Thứ Tư, 21 tháng 2, 2018

THOÁNG ĐỜITHOÁNG ĐỜI Thoáng đời nào phải trăm năm

Ngày hoe nắng, đêm vàng trăng 
lần hồi.
Gọi về gió cút, mưa côi
Tàn xuân hoa bụi, cỏ gồi 
lùng quanh
Nào đâu phận yến, duyên oanh
Thân sơ cũng chỉ tơ mành vu vơ.
Lầm lầm bùn đất lầy bờ
Có chăng cõi mộng, chốn mơ mà cầu? 


Vùng vằng chi những đẩu đâu

Trước sau rồi cũng dắt nhau lên giời
Ngắn dài chỉ bấy nhiêu thôi
Hợp tan - một thoáng duyên đời mong manh.


Phẩy tay tiêu hết ngày xanh

Giận thương
 mai mốt cũng thành hư không.


Hat Cat 21/02/2017

Không có nhận xét nào :