Chủ Nhật, 11 tháng 2, 2018

LỜI RU CỦA SÁO

LỜI RU CỦA SÁO

Lời ru xưa đưa sáo đang sông
Sáo sổ lồng
Sáo không về nữa
Sáo sang sông
Sáo sang sông
Bỏ lại tình đang dở
Bơ vơ hơ hoác bến đò
...
Lời ru hôm nay chôn chân sáo bên bờ
Sáo hát ru lời cắc cớ
Búp non thập thò kẽ gió
Nụ hoa xanh he hé rèm xuân.
Sáo hát
ru mưa phùn đông
ru rét nàng Bân
bống bang
thủ thỉ...

Con sáo sổ lồng
Không theo thuyền ngang to,
Không theo đò dọc nhỏ
Sáo Một minh
Sáo chẳng sang sông!

Lời ru khúc thẳng khúc cong
Sáo chôn chân đen
Sáo tròn mắt đỏ.
Sáo nghịch đùa hạt cỏ
Nhảy nhót lưng trâu.

Sáo hát ru
lời ru xơ mây bảy màu
lời ru xém vầng nắng quái.

Sáo hát ru
Lời ru mùi lá ngải
Hăng nồng
chiều
tím hoàng hôn

Không có nhận xét nào :