Thứ Bảy, 10 tháng 2, 2018

TRÓT

TRÓT

(Kính tặng  Tác giả "Trót một thời  yêu" Hoàng Xuân  Hoạ)

Trót
thì cũng đã trót rồi.
Trót một thời
 nẫu cả đời
bởi đâu?!

Nắng già vênh váo mo cau
Sương chát đắng chượp cuống giầu héo queo.

Một thời vẹo vọ gieo neo
Gập ghềnh
Chân tứa máu
trèo
dốc xiên.

Trót.
Thương nước đã đánh phèn
Sạn đen cát đáy lại phen đục lầm.

Trót một thời
rũ héo xuân.
Ngẩn ngơ
ngày tháng
còn
ngần này thôi!

***
Lang thang tóc bạc da mồi
Trót một thời.
Phí một đời.
Dở dang!

Đông tàn. Bóng ác cũng tàn
Vét hoàng hôn muộn đổ loang cuối giời.

Hat Cat 2014/04

Không có nhận xét nào :