Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2018

CHO TÌNH XƯA

CHO TÌNH XƯA
(ngày giỗ)

Sắt son nào trọn guồng tơ?
Trăm năm mòn đợi mỏi chờ kiếp sau! 

Tóc xơ bung gió ngọn lau
Tình Vô Trạo đã ngóng nhau mé ngoài.

 Huỳnh  tuyền đăm đắm giấc dài
Nợ xưa duyên cũ.
 Đậmphai. 
Chóng, chầy? 

Rồi khi tắt gió, tan mây
Tàn chiều ráng sợi so dây huyền cầm...

Hat Cat 29/04

Không có nhận xét nào :