Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2018

CA FE HOÀNG HÔN

CA - FE HOÀNG HÔN

Ráng đằm ly ca - fe
tím hương lử lả
thuyền mặt trời lấp loá
 Hồ Tây.

Say gió 
say mây
bồng bềnh mình và ta
ca - fe hoàng hôn 
thắp lửa.

Chiều bỏ ngỏ
ánh mắt 
chìm 
trong  ánh mắt mông lung...

HatCat DieuSinh
20/04/2016

Không có nhận xét nào :