Thứ Hai, 9 tháng 4, 2018

HÌNH NHƯ...

HÌNH NHƯ

Hình như tình lại nhớ tình
 Nàng Bân rét lại rập rình ngoài song...

Giá đừng lạc mất mùa đông
Mây ta son  gió mình hồng vẫn đây!
Vẫn hôi hổi ấm bàn tay
Vẫn da diết những vơi đầy yêu đương

Li ti phấn, ngút ngát hương
Chúa Xuân nghiêng bóng, tô gương riêng mình.
Phập phồng Xuân cố nín thinh
Lá hoa rủ rỉ
nỗi mình nỗi ta.

Tháng ba vườn tím hoa cà
Xoan mưa bụi rắc la đà cành xanh.

Giọt thương giọt nhớ long lanh
Nồng nàn xuân muộn
gửi tình
Ai ơi!

HatCat 09/04/2015

Không có nhận xét nào :