Thứ Ba, 3 tháng 4, 2018

CÂY MÙA VỤ & CÂY THƯỜNG XANH

CÂY MÙA VỤ & CÂY THƯỜNG XANH

cây mùa vụ, hết mùa vụ thì về vớt đất
cây thường xanh, xanh mãi bốn mùa
hạt lúa ngọt ngon không thành ngọc quý
gỗ vàng tâm không thái ghém, muối dưa.

con voi khoẻ không biết cày bừa
con ngựa oai phong không trông nhà tối tối
con lợn không ăn mối
con gà không đẻ con.
con cá không ở đỉnh non
con chim không ẩn mình đáy nước.
...
Mùa vụ hay thường xanh,
 từ nghiệp
kiếp rồi kiếp
mãi luân hồi mùa vụ, thường xanh.

Hat Cat 2/04

Không có nhận xét nào :