Thứ Hai, 2 tháng 4, 2018

NGỘ

 NGỘ

Hoá ra
cỏ cú mãi là cỏ cú hôi
hồng cứ hồng thơm ngát
và,
chốn đời mãi chật
không đủ chỗ cho tình yêu đặt nửa móng chân.

Hoá ra
vũ trụ xoay vần
danh - lợi - tình 
mãi 
quay tròn chong chóng.

Nước sôi lửa bỏng
táp cuộc người đen thui.

Hoá ra
thuận dòng trôi
 xuôi cõi lặng
Buông
là Giải thoát
AN LẠC MUÔN ĐỜI.

Hat Cat 1/4/

Không có nhận xét nào :