Thứ Tư, 11 tháng 4, 2018

CON ĐƯỜNG TÌM EM - Thơ Nguyễn Kim Hồng
CON ĐƯỜNG TÌM EM

Phá vỡ chiều kích thời gian
Vượt qua chiều kích không gian
Anh khát khao tìm em 
                 Cái nửa của mình! 
Đi ngược đường thực tại
                 mới trở lại là mình
Phải ngược với thực tại để tìm em

Em là con chim xanh
Em là của trời xanh
Em thuộc về rừng xanh
Em là tâm hồn xanh trong
Em là hiện thân hoà bình, hạnh phúc
Em là tất cả trong anh
Thực tại đã đánh mất màu xanh
Làm sao anh tìm được em trong thực tại? 
Đi ngược đường thực tại
Mong tìm lại được tình yêu xanh.

Anh chỉ còn thấy đâu đâu cũng rác 
Rác tha hoá từng nhà
Rác làm tối đen đường đời
Và rác đang rữa ra trong tâm hồn người
Anh ao ước cái thời không có rác

Ngược đường thực tại 
               Cho anh được trở lại bầu trời xanh thắm
Anh mới tìm được em
Con chim xanh của anh.


Nguyễn Kim Hồng - Vĩnh Yên

2009

Không có nhận xét nào :