Thứ Tư, 11 tháng 4, 2018

HAI BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬTĐANH ĐÁ
Đùa với bạn NT

Hai mắt hình như chả ớ đầu
Đào hồng nơi ấy lệch đi đâu?!
Bạn bè xa cũ tình trong vắt
Lũ Cuội hôm nay ý đục ngầu
Ngày ấy " ngô nghê " hoa với lá
Bây giờ  " củ chuối " mọt cùng sâu
Máy tay xin chớ khua hang rắn
Rồi sẽ có khi ... quỷ kiến sầu

NHỚ

Nhớ đến nôn nao rối bận lòng
Vườn xuân sót lại cánh đào hồng
Đêm chong lửa ngọn bùng bùng gió
Ngày trút nước dềnh cuộn cuộn sông
Đường đến đâu xa ngàn núi thẳm
Nẻo về nào cách mấy dòng trong
Vụn  mây bọt sóng rồi tan tác
Mình nhé... cùng ta đến cõi không.

Không có nhận xét nào :