Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2018

CUNG BẬC NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI TRỐN


CUNG BẬC NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI TRỐN

Mắt hạt nhãn long lanh cô bé trốn chính mình
Thành con ngoan trò giỏi
 quen, quen thế mãi
Cô bé núp trong dấu đỏ giấy khen

Tóc đen như mun cô gái dấu mình trong ngọn lửa thiêng
Hạnh phúc đấu tranh. Đấu tranh hạnh phúc 
Nắng cháy mưa phai quân phục 
Áo yếm một manh che khuôn ngực mo cau.

Người thiếu phụ gầy như mõ trâu 
Tập giống công nông dáng đi cách đứng
Khớp cách mời chào... khớp từ khớp vựng
Lòng khô ngói vỡ hàng hiên...

Người đàn bà trốn trong cõi thiêng
Thoáng cười giả vờ, chợt đau nỗi thực
Đem sáo rỗng huyên thuyên che mù mờ ý thức. 
Giấu mình giữa sáng tối phù vân...

***
Bà lão già tóc cước cúi nhìn xuống chân
nhận ra mình đi đất.

Ngửa mặt cười...
Nhổ nước bọt lên trời
 không biết trốn vào đâu. 

Hat Cat 14/04/2016i

Không có nhận xét nào :