Thứ Năm, 5 tháng 4, 2018

NGUYỆT THỰC

NGUYỆT THỰC, ANH

Thao láo
trông
mù mù
Nguyệt thực
quặn lòng
Trời
 đỏ quạch
Ứa máu rồi.

Trăng!... 
  mẻ hình hài
rỏ bóng
  mảnh vỡ lỏng chỏng
khuông trời chật hẹp ré đau.

Về đâu?   
Nguyệt thực đêm...
hầm hập gió
mịt mờ hơi
loang lổ.

Vũ trụ cập kênh
Thiên Hà âm thầm
 Tinh vân  lặng thinh
 - tuyệt diệt...

Nguyệt thực
 anh -
trăng vỡ
buốt tim em
- nỗi nhớ.
xa lắc
chúng  mình
phập phù
tình
 cắc cớ..

Hẹn mai này
Mai  nhé
Kiếp phù sinh.

Không có nhận xét nào :