Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2018

NGẪU HỨNG TRÀ


NGẪU HỨNG TRÀ 

Lanh tanh
chén tống
chén quân
Một ta 
một bạn
một gần
một xa.

Bồng bềnh nụ 
nổi nênh hoa
Nồng nàn vẻ  ngọc sắc ngà chửa phai

Là sen nhuỵ cuốn ánh mai
là sương nhật nguyệt, là đài gương trăng
là thơm tự chốn xa xăm
là mênh mang cõi muôn năm gọi về

Tựa vai nghiêng chén đề huề
Men trời đất
 ướp 
đắm mê 
hương trà.

Hat Cat 22/04/2018Không có nhận xét nào :