Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2018

KHÔNG ĐỀ

KHÔNG ĐỀ 1- 

Cơn sốt cuối vét khô nước mắt
Trời nhạt nhoà úp mặt chân mây
Nắng tơi tả lá khô lẩy bẩy
Ngõ phố buồn vương nắng sợi gầy.

2- 
KHÔNG ĐỀ 2- 

Nhặt gút buồn chắp chả kín đêm
Gió len kẽ hở
Trăng trêu ngươi lối trời bỏ ngỏ 
Sao nửa tình nửa say...

Hat Cat 

Không có nhận xét nào :