Thứ Hai, 2 tháng 4, 2018

ĐI NGƯỢC HOÀNG HÔN

ĐI NGƯỢC HOANG HÔN

Ta một mình hoàng hôn thắp lửa
ráng lửa đỏ
xoe ngược cơn mơ.
Tạnh khuya
sân Thiền nhặt khoan mõ cá.
Tà dương sẫm chiều neo gió
 vi vu Thiên thai.

Nhịp đời
ban mai
rắc hương mùa quen lạ
 động hồn Thơ.

... Dầu dãi bến bờ
câu hát vương xưa cũ.
Tháng năm khép mở
rắc bụi hồng hoa lá cõi mông lung.

Sắc không
con đò bến tạm
bát ngát
lối về dằng dặc mai nay.

Khúc hoàng hôn say
cho xanh thơ miên thảo.
Bốn mùa hư ảo
mịn mềm bốn cõi chúng sinh.

HatCat 30/03

Không có nhận xét nào :