Thứ Hai, 23 tháng 4, 2018

ĐÊM

ĐÊM

đêm 
ti tỉ dế dấu buồn đáy thẳm 
lặng lặng
 rầu rầu 
sương.

đêm
 trăng suông
nhoà nhoà nỗi nhớ
len lén gió
thì thầm gió
vỗ về khuya.

đêm rắc bùa mê
 gà khan tiếng gáy
đứt đoạn
run rẩy 
cóc già lụ khụ ho.

Đêm và mây
và trăng
chìm  giấc say
mộng mị.Không có nhận xét nào :