Thứ Năm, 5 tháng 4, 2018

BẺ ĐÊM

BẺ ĐÊM

Bẻ đêm thành hai nửa 
Một nửa anh mang theo
Một nửa em xe sợi
Cặm cụi thêu chữ YÊU.

Khua thấy em xấu hổ
Vôi nép sau bóng trăng
Mây thay em nhen lửa
Sao đốm nhấp nháy hồng

Anh lẫn vào thăm thẳm
Đêm ôm em vào lòng
Tình có là đá núi? 
Nghĩa có là nước sông? 

Bẻ đêm thành hai nửa
Chắp thành một chữ đồng
Cám ơn hoàng hôn muộn
Kết duyên tình sắc không! 

HatCat 05/04/2016

Không có nhận xét nào :