Thứ Năm, 26 tháng 4, 2018

RỖNG KHÔNG & LẺ LOI

RỖNG KHÔNG & LẺ LOI

Rỗng không cả tháng lẫn năm
Rỗng mồng một, rỗng ngày rằm... Đành thôi.


Lẻ đàn, cánh nhạn đơn côi
Lẻ song, bóng chiếc vụn tơi đêm gầy
Lẻ chung, rượu uống chả say...
Lẻ sao, trăng vác vai cày thay trâu
...
Rỗng không - rỗng tận chân cầu
Lẻ loi - Lẻ cả chẽ cau úa vàng...
Rỗng không - Thuyền quậy sóng ngang
Lẻ loi - Lẻ ván, lẻ thang, lẻ dòng...
...
Nửa lẻ loi, nửa rỗng không
Quăn queo gió ngược... lồng cồng nắng nghiêng!

Không có nhận xét nào :