Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2018

MUÔN VÀN CHỈ TẠI CHỮ YÊU

Muôn vàn chỉ tại chữ YÊU,
---//----//------
Buộc sao trăng
Giây căng
Sợi giây là sợi giây căng...
Ai xúi ai giữ thăng bằng?
Sợi giây.
Mù hoá ra mây
Li ti hạt nước mọng dầy trong veo.
Gió lọt khe đèo
Vẹt mòn vách đá tai mèo rêu trơn.
Mưa rào trút nước từng cơn
Ai về cùng cốc thâm sơn thì về...
ve gọi rạc hè
Để son đỏ trát lập loè lửa cây.
từ bấy đến nay
Đu giây cũng đã, rút mây cũng từng
đong nước tắm rừng
Đã theo con lũ toạc bung đầm lầy.
mù quấn ngọn cây
Ướt khô manh áo mỏng dầy gối chăn.
ngang dọc rau răm
Hàng hàng ngổ trắng, bồng bồng bèo tây

Chót nghiện men say
Trách mình chót nghiện men say
Dạ ngơ ngẩn dạ, lòng ngây ngất lòng
Là mớ bòng bong
Tơ vò là mớ bòng bong
Trộn mình ta lẫn đục trong nghĩa tình
Nhớ bóng, thương hình
Duyên tình trói chặt lênh đênh chín chiều.
...
Vàn muôn chỉ tại chữ YÊU,

Không có nhận xét nào :