Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2018

Vui THƯ TÌNH NGÀY MỘT THÁNG TƯ

THƯ TÌNH NGÀY MỘT THÁNG TƯ

Mình ơi! Những lúc nhớ mình
Ta nhổ cột đình, ta vác đi chơi
Bắc thang leo tót lên giời
Quơ ngôi sao lạc về chơi với mình! 

Xe dây, ta dệt lưới tình
Đu  ngang cánh võng rung rinh cả cười
Khoắng mây cho rối bời bời
Cho cơn gió cuộn dòng trôi lật thuyền   
Cợt chiều, lạc bóng đỗ quyên 
Cợt đời, giã  phận cởi duyên giả đời..  
Cợt mình, quăng hết thề bồi
Nghiêng rượu hũ, hắt luôn cơi đựng giầu

... Rằm đêm, cá đớp bóng cầu
Giăng xui ta viết dăm câu thơ tình

Tháng Tư, Mồng Một.
 Gửi mình...

Không có nhận xét nào :