Thứ Tư, 4 tháng 4, 2018

VUI ... VUI : KHI MÀ ROBOT LÀM THƠ


KHI MÀ ROBOT LÀM THƠ

Tặng Tam Tam Vu, Kim-Anh Bui


Khi mà robot làm thơ
Thì nhà thơ sẽ thân vờ, xác ma
Sớm hôm rửa bát, quét nhà
Và thơ thoát nạn " móc ra... gí vào".
Nhà thơ hết dịp nghêu ngao
  Vợ nhà thơ bớt rêu rao giận hờn.

Điếu cầy hết cớ khói tuôn
Rượu lon, bia hũ... đem chôn sau nhà
Nhà thơ tiệt thói ba hoa
Hết vênh vang kiểu " thơ ta, vợ người"
Vợ nhà thơ vén miệng cười
Lại hay hạt, lại mỏng môi... liếc tình.

Chỉ lo...
Mấy triệu tinh binh
Nhà thơ thất nghiệp lại rình bán buôn
Lại lo cái giếng đầu thôn
Nón quai thao chả kín trôn chum sành...

Lại lo nụ bưởi hoa chanh
Hữu duyên quyện chặt mấy vành chả buông.
Lại lo đêm đổ trăng suông
Nhà thơ đem đó đi đơm ao người...
Vợ nhà nhơ mếu hay cười 
Khi robot biến thành người làm thơ?!


HatCat 04/04/2016

Không có nhận xét nào :