Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2018

GIÔNG RỒI , VỀ THÔI

GIÔNG RỒI, VỀ THÔI, 
   
Giông rồi , về thôi
lốc xơ ngọn cỏ
mưa rách lá
đục ngầu nước cuốn dòng trôi.

Giông rồi, về thôi
giọt lạnh lòn khuy áo cổ 
oà hơi thở 
bàn tay hờ che vạt gió nghiêng.

Kìa, giông!
về thôi em.
hất ngược rét về phía ấy
thương 
hàng cây nát bấy
lướt thướt mưa.

 Hat Cat Núi Ngăm 6/4/2018Không có nhận xét nào :