Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2018

TÌNH . BỆT NGỒI BỜ CÁT RÊU PHONG

TÌNH - BỆT NGỒI BỜ CÁT RÊU PHONG

mỏi rồi ngóng trông
mòn rồi chờ đợi
 phiêu du bơ bải.

Tình
bệt ngồi bờ cát rêu phong.

lòng rỗng không
dạ rỗng không
 buốt giá đông lều chợ
vét rượu men rớt hũ.

Tình
bệt ngồi bờ cát rêu phong.

thôi!
xong.
Ta về cửa thiền buông gió
Ta về chốn mây gài cửa

Hoang vu người
Hoang vu đời
trả đủ.

Tình
bệt ngồi  bờ cát rêu phong.

Hat Cat 19/04/2017

1 nhận xét :

Đến Đỗ Văn nói...

Bờ cát đã lên rêu
Ta chả khêu đèn đợi
Một đời rồi cũng qua
Bát Nhã Tâm Kinh tụng
Sớm chiều cùng gió mây...
---
DVD sang thăm nhà, được thưởng thức thơ hay!
DVD cảm ơn và chúc nữ sỹ an lành!

http://www.daitangkinhvietnam.org/sites/default/files/images/stories/automatic/0/7af3bb060dcf90f91d5226e540d858f0.jpg