Thứ Hai, 9 tháng 4, 2018

VIẾT CHO TÒ HE TÍ HỎI


VIẾT CHO  TÒ HE TÍ HỎI

Véo, xoe, vê, nặn...
Tí hỏi tò he thoắt hiện
Xanh đỏ tím vàng 
Mày dọc -  mũi ngang
Chống nạnh.
Vênh vang
anh hùng trận mạc
 ngôi sao màn bạc
 đại bàng sải cánh lưng trời.
Ngỡ...ngỡ...
...
Và... Rồi...
Trời nồm oi, 
bột nặn oải oài
bột nặn thiu ôi
Mọi danh xưng
Rụn thành một đống.

Liếc mắt đời 
Tiếc cho ảo vọng
Thương cho phù hoa...
Tiếc ngọc, ngà
vứt đi.
Bươi rác nhặt thuỷ tinh mảnh vỡ.

Tí hỏi Tò he xanh đỏ
Mảnh chai thuỷ tinh xanh đỏ
Lợi danh xanh đỏ 
Tình vành ngoài xanh đỏ 
Nháo nhào một đống
...
Ngoài đường kẻng gõ.
Xe rác chờ...

Hat Cat 04/04/2017

Không có nhận xét nào :