Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2018

XIN ĐỪNG ĐÁNH ĐU CÙNG GIÓ

XIN ĐỪNG ĐÁNH ĐU CÙNG GIÓ

chao đảo đu tình
như nghẹt thở, như hụt hơi
mình ơi,
xin đừng đánh đu cùng gió!


Cột tình veo vọ
dây tình mỏng tang.
nắng sợi vàng
mây bông trắng
hút vào trống vắng.
oà về rỗng không.

Gió xoáy vòng 
 hoang mùa tình cạn kiệt.
Tình lạc đường 
 tình oan nghiệt 
thít cổ gió đồng trinh.

thôi mình, 
xin đừng đánh đu cùng gió!

Hat Cat 28/04 

Không có nhận xét nào :