Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2018

CHUYỆN QUÊ

CHUYỆN QUÊ

Dao ai  tiện lẹm chũm cau?
Tay ai vo nát liền giầu quế thơm?
Vun đầy cối gạo tám xoan 
Áo tơi xoe ngược giã cơn gió lùa…


Hóa ra… mùa đã hết mùa
Rơm cây thóc cót… cũng vừa tàn xuân.
Hài đường phơi đỏ gạch sân
Đậu đã nhú mầm, cà sắp đơm bông…

Vắng hoe bè vó mặt sông
Con tôm cái tép lượn vòng mà chơi.

Một tôi ngược, một tôi xuôi
Mây đen kịt phía Nam giời… 
Chả mưa!

... Hỏi thăm ai đã về chưa?
Để còn đội gạo lên chùa, chiều nay
Để còn têm miếng trầu cay
Cau non bổ bốn nồng say... mời làng.

Không có nhận xét nào :