Thứ Ba, 12 tháng 6, 2018

TIẾNG VONG - thơ TRẦN MINH DÂN ( Mùa không gió )

Than ôi...
Mấy nghìn năm vang vọng
Máu xương hay khí chất hùng cường
Triệu, Đinh, Lý, Trần, Lê hào kiệt
Trấn định gian sơn.
Bền vững thiết đồng.

.
Lạ lùng thay miệng cười một ngả
Căm hận thay tâm thả nổi trôi
Đời đời dựng nghiệp có hay
Nay miệng há, mắc thay tiến thoái?
Được tấm mền hoa hồng ấm
Hay đổi lấy dân tộc hùng minh?
Được tấm áo vàng ban phát
Hay lựa cho đất nước yên bình?
Hào khí Đông A vang vọng
Sao bỗng nhiên dúm dó phụng bồi
Ngô nghê tính xã tắc sơn hà
Đổi lấy dăm ba thú vui lẻ tẻ
Được... thì được dăm ba thằng con cháu
Mất... than ôi mất tất cả giang sơn.
Ngồi đó rung đùi thây mặc kệ
Lúc can qua nép né hưởng yên vui.
Vắt tay lên trán suy tư
Cứ tưởng rằng suy tư việc nước
Mưu cao chẳng đối giặc ngoại
Lại đi đối đáp tính gà nhà
Dám mặc thiên thư phân định
Dám nghịc thiên càn quấy giỡn non sông
Xưa nay nhân định thắng thiên?
Thắng chẳng qua lão thiên cho thắng vậy
.
Trời rằng ngọn cỏ nhành hoa
Nước non non nước vẫn đà nguyên xưa.

Không có nhận xét nào :