Thứ Năm, 21 tháng 6, 2018

RU ĐÊM

RU ĐÊM

Đêm
không sóng
vời vợi xa, nồng nàn ấm
hôi hổi nhớ thương...

Ngủ đi đêm.
Gió thốc canh trường
Tung cửa.
Hạt hồng cầu 
sẫm đỏ
Bung bung gõ 
vách tim.

Ngủ đi đêm
Dịu dàng giấc êm
mộng mị.
Đêm / đắm trời 
Đêm / lộng bể
xanh.

Ngủ đi đêm
Ngủ đi đêm 
 năm canh
Hương cuốn rèm
À ơi... à 
Bồng bềnh
Ru
giấc điệp.

Không có nhận xét nào :