Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2018

NGHĨ VỀ ANH

NGHĨ VỀ ANH

( viết cho người xa đi)

Khi anh giận đời
Tôi thương anh gấp bội.
Một tối. Nhiều tối
Tôi
một mình 
thao thức tàn đêm.

Khi anh bất an
đứng ngồi bồn chồn lo lắng
Tôi muốn sẻ mưa, tôi mong sớt nắng 
cùng anh.

Khi biết anh đã bỏ tôi lại một mình
Im lìm về trống vắng.

Khuya...
Khuya..
Khuya.
Khuya nào cũng lặng.

Tôi 
nắm tay mình.
nương cõi
Bồ - đề Tâm.

Hat Cat 2013- 2017

Không có nhận xét nào :