Thứ Tư, 20 tháng 6, 2018

XÉ TOẠC LÁ NHO

XÉ TOẠC LÁ NHO 

Giơ tay xé toạc lá nho
 - Chiếc lá cuối cùng
che chốn người  xấu hổ.
- Chiếc lá sâu ăn nham nhở
Trong ngoài thâm đen
Trên dưới thâm đen
Nát ba bề , 
rách bốn bên
nhom nhem tứ phía.

Gió phứa phựa
Bụi mù giời.
Mưa nhăn nhở
rong chơi
Bỗng / Tồ tồ 
ngập làng, lụt bản.

Mặt trời len lén
méo mó cười
 kéo mây
trùm kín mít đầu,
 nút chặt hai tai.
Kệ sấm sét rùng rùng đuổi nhau
ùng oàng
  u ơ... 
 thở hắt!

Bạc phếch đất
dế giun đói khát
ngô lúa xác xơ
 sông  phơi mình đáy cạn bùn trơ
nứt nẻ cong vênh càng tôm, râu tép. 

Rừng trọc lốc.
 Búp non / nõn lộc
cùn mằn / trơ khấc
toang hoang.

Đồi núi 
Thảo nguyên
 đá gan gà tốc ngược
 hòn cuội vón  dồn cuối dốc
Tơ hơ!

Biển  Đông vật vờ
Lù lù thuyền câu, giăng lưới
Vênh vang lá nho rách  rưới
Mùi tanh đồng 
Lợm giọng gió cơn.

Nép đáy bể gặm rêu / méo mồm lũ thờn bơn
 Hì hụi chia nhau nắm bùn, vốc đá 
Thậm thụt lần lưng quần ăn mày/ từng cắc lẻ
vá lá nho tơi tả
 Tướp xơ.

Có bao giờ lại giống bây giờ?!
...
Giơ tay Xé toạc lá nho
-  Cái lá nho 
che không kín 

chốn người xấu hổ!

Không có nhận xét nào :