Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2018

XIN ĐỪNG DẠY TÔI YÊU TỔ QUỐC THÉ NÀO

XIN ĐỪNG DẬY TÔI YÊU TỔ QUỐC THẾ NÀO

Xin đừng dậy tôi yêu Tổ quốc thê nào
Khi máu xương người thân tôi đã lẫn vào đất đá
Khi da thịt bè bạn tôi ngấm vào hoa cỏ
Khi năm tháng trường kỳ, tuổi trẻ chúng tôi đội đạn, cõng bom.

Xin đừng đứng trên bờ khuấy cho nước đục ngòm
Chỉ béo lũ cò khôn ngoan rình rập
Hãy là chính mình.
Hãy yêu nước bằng tấm lòng CHÂN THẬT.

Đừng dối gian.
Đừng dậy đời khi còn chửa biết yêu! 

Không có nhận xét nào :