Thứ Ba, 12 tháng 6, 2018

NHẶT

NHẶT

Nhặt tơ bện thừng dây
bàn tay cuối nẻo
 lần mũi kim vá xéo
áo tình trời cho .


Chắp giấc mơ
Xuân non hiển hiện.
thêu trăng nhền nhện
giăng giăng lối ai về.

Nép cỏ gừng bám rễ triền đê
 lối khuya chờ mẹ
 sương vo nhè nhẹ 
giọt nhỏ nhoi ta.

Xa 
... xa...
Tà dương.
Mình ơi!

Không có nhận xét nào :