Thứ Ba, 12 tháng 6, 2018

HOANG VU

 HOANG VU 

Mùa  hoang vu
hoang vu giọt mưa rơi nửa
hoang vu rễ cỏ 
xỉn nâu đất nẻ khô
hoang vu bụi bờ
 cỏ bợ nát bươm ngày Đoan ngọ.
những cái gậy nhăm nhăm
Con rắn dấu thân  gốc rạ
những cái miệng đua nhau nuốt trái xanh giết sâu diệt bọ 
Sâu bọ nhiều thêm ra...
...
Mùa hoang vu cáo lẻn chuồng gà
chiêm chiếp bông tơ gà nhép
quàng quạc gà già mái bếp
Con mèo gừ đêm không chỗ dung thân.

Hoang vu mùa hạt thóc kẽ sân
nhú mạ.
gió lạ
bão lạ
cơn giông vần vũ lối đi về.

Hoang vu mùa xơ xác bụi tre - 
bụi tre cọc còi vừa nhú măng mương cạn
tháng khô, năm  hạn 
nước ép mình réo vặn dòng côi.

Hoang vu mùa ai với ai
hoàng hôn bầm đỏ .

12/06/2018 Hat Cat

Không có nhận xét nào :