Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2018

CẮT TRĂNG

CẮT TRĂNG

Cắt trăng một nửa dể giành
Dấu khuya muộn hoạ hình mình, mình ơi! 

Nửa trăng kia dán đỉnh trời
Cạn đêm rót nỗi nhớ người vu vơ.

Rén mây. 
Sao rạo rực chờ...

Hat Cat
16/06/2016

Không có nhận xét nào :