Thứ Ba, 5 tháng 6, 2018

HÌNH NHƯ GIÓ LẠI ĐỔI CHIỀU

HÌNH NHƯ GIÓ LẠI ĐỔI CHIỀU
 ( cho cơn bâo. đầu mùa)

hình như gió lại đổi chiều
sập cầu, cầy đổ, nhà xiêu ... tanh bành,

Họ đem cho gạch xây thành
lời tâm phúc, cuộc  giao tình kết  hoa
Thì thầm chuyện nhỏ,  chuỵen to
Rồi cắt ruộng, là xẻ nhà chia nhau.

Chung lưng kẻ lưới,  người câu
Ngàn mưu vạn kế ... nông sâu vì tiền
(giả đò môi thắm, mắt hiền
giả đò dáng ngọc, tay tiên cõi giời)

... Chưa tàn cuộc, trắng tay rồi!
Ngác ngơ nhìn gió trên trời đảo xoay. 

Tưởng là cờ đã đến tay
Ai dè lửa lại cháy ngay chân mình.

Gió vô hình, gió hữu hình
Thấp mưu thua cái tỉnh tinh. 
Thôi thì...

Không có nhận xét nào :