Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2018

TÌM

TÌM 

Vạch đêm tìm lại nét mình
Vạch xa cũ tìm bóng hình cũ xa
Vạch đời tìm lại tình ta
Gói muôn năm đổi lá hoa xanh mùa.

Sẻ san những thiếu, những thừa
Khoả đầy những được, những thua cuộc người 
Tìm yêu thân giữa xa vời
Giữ riêng ai một cõi trời vô ưu.


Hat Cat 23/06/2018

Không có nhận xét nào :