Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2018

NỖI BUỒN KHÔNG TÊN

NỖI BUỒN KHÔNG TÊN

Không phải là nỗi buồn ấy không có tên
Mà... mà không thể gọi
Cái miệng nói những lời không nên nói
Cái tay làm những việc không nên làm.

Không phải nỗi buồn không nát tâm can
Không ong ong đầu não
Chỉ biết nỗi buồn khiến cuộc người nhốn nháo
Vò lòng người nát như dưa.

Chưa đầy ư? Đến thế vẫn chửa vừa? !
Nhét tất tật vẫn vơi thùng không đáy!?
Dòng lệ bốn ngàn năm vẫn chảy...

Mắt nhìn rõ mười mươi...  Sao lại cố giả vờ 
Tai nghe thủng từng lời... Cố giả điếc làm ngơ...

Có phải 
... Vì lanh canh tiếng tiền khua gió
Vì ngồn ngộn bạc vàng rờ rỡ
 ... Hể hả đầy túi tham...

Ơi! 
Nỗi buồn tan hoang...
Ai  và ai dám đặt tên cho nó?! 

Hat Cat Diệu Sinh
15/05/2016

Không có nhận xét nào :