Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2018

AI GỌI AI ƠI?

AI GỌI AI ƠI

 Ai gọi " ai ơi" 
Xới xáo góc giời thương nhớ.
Bồi hồi gió 
Xơ tơi chín ngả chờ mong.
Dạt dào sông
ào miền khát.

Ai gọi " ai ơi" 
Hương đồng ngát
Bông vàng sây hạt 
 Dịu dàng miên thảo du ca.
Cánh cò bờ hoa
Xoà tổ ấm.

Ai gọi " ai ơi! "
Bình minh nụ hồng
Hoàng hôn nếp cẩm 
Say.

Nắng tàn ngày 
Khói đu mây huyền hoặc.

Ai goi " ai ơi"
long lanh mắt
xốn xang 
ăm ắp 
ngất ngây
Tình!

Không có nhận xét nào :