Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2018

LỤC BÁT VU VƠ

LUC BÁT VU VƠ

Nhiều năm rồi đấy chàng ơi
Câu thơ thiếp để ngoài trời dầm mưa.

Ước gì trời hửng nắng trưa
Để hong khô lọn tơ vủa kéo xong.
.
Con thuyền đưa thiếp sang sông
Cây đa bến nước 
Sao  không ai về? 

Đã đành trót lỗi hẹn thề
Quanh năm suốt tháng bộn bề .
Rồi quên!

Không có nhận xét nào :