Thứ Hai, 25 tháng 6, 2018

BỌT BÈO

BỌT BÈO

Ừ hệt bọt, ừ rõ bèo
Thuyền ngược hướng nước... mái chèo vẹo cong

Rách búp hoa toạc cánh ong
Vằn khói lam cuốn giữa lòng gió xiên

Lạc tiếng chim rớt cửa Thiền
Chắt tịnh Tâm lắng gạn miền Vô ưu.
Nghiêng vạt nắng hắt sóng chiều
Cát đáy sông lộn rong rêu vấy bùn.

Bọt bèo dồi sóng ngược nguồn

Hat Cat

Không có nhận xét nào :