Thứ Tư, 13 tháng 6, 2018

CƠN GIÔNG THEO EM VỀ NHÀ

CƠN GIÔNG THEO EM VỀ NHÀ...

Con giông ngang đường
Hồ Tây
 chiều 
gió cuộn
mây ụp nước
gió gào giọng sói tru trăng...
roạt ngọn Mưa.
tung gốc. Lốc.
Phần phật lá
rũ  cành rời.
tả tơi.
 hình nhân nhoè nhoè hốt hoàng.
Sấm đất 
sét trời
xủng xoảng.
Áo mưa rách xoạc
Người  bay.

Xuyên 
Cơn giông tù dây
 con giông chướng nghiệp.
Vẹt nước
xé mưa
lướt thướt 
ào qua.

Cơn giông  theo em về nhà
Xoà vai
 bời tóc rối!

Không có nhận xét nào :