Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2018

NGẪM CHIỀU ( viết cho chiều bời rối)

NGẪM CHIỀU 

1- tơ nhện thả mành
 nà nuột
mưa rớt giọt
lộp độp hè cánh đỏ phượng rơi.


lòng rối bời 
dạ rối bời
lắng lo nỗi bòng bong rối
liêu xiêu bước vội 
bàn chân ai lối về. 

canh hẹ cuộc đời hắt bến mê
bông lau tóc xoã vạt chiều héo úa
bàn tay thõng rớt niềm tin vụn vỡ
hạt đất buồn xa xót ngọn cỏ côi.
...
2- Bỏ lại muộn sầu đi nhặt niềm vui
hít hà hương lá 
vói rẻ quạt ráng hồng quạt gió
xoe búp trời thiên thanh

Bỏ lại bộn bề về tĩnh tại mình
tiếng mõ cá quyện chiều lam khói
 chuông đồng vọng thinh không vòi vọi
 thơ.

 đời -  mơ
  trong vắt.

Hat Cat 15/06/2018

Không có nhận xét nào :