Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2018

XÉ BUỒN

XÉ BUỒN

Em khe khẽ xé buồn làm đôi
Mỗi mảnh buồn bay về một phía.
Mảnh buồn than thở :
- sao nỡ đem buồn chia hai?

Em lại nhẹ nhàng xé mỗi nửa buồn làm đôi
bốn mảnh buồn ủ rũ
bốn mảnh buồn khóc than nức nở: 
- Sao dằn lòng chia nhỏ nỗi buồn?

... Sáng đông nhăn nheo như người đàn bà trùm khăn đen
Chiều đông mưa như người đàn bà đỏng đảnh.

Em lang thang Ngoại thành 
- những bức tường bao cho đất hoang cỏ mọc
- những khu nhà lô nhô im như thóc
Chẹn sông Hồng nghẹn đau.

... Bốn mặt nghẹt vây đọt mạ cong queo
Thành phố nhom nhem như tầu chuối héo
Vướng ngang thân, lúa đòng đòng dặt dẹo
Đất rên đau những vết băm vằm.

... Rượu tràn đêm bầm dập những bàn chân
Đồng lúa dọc ngang ai cắt ?! 
Con cò cụt cánh....

*
Em cứ nhẩn nha xé nỗi buồn từng mảnh
Nỗi buồn thành đám bụi mờ
Dính chặt mảnh đời lam lũ câu thơ.
Em ném buồn vào lửa
Ngọn lửa rừng rực đỏ
Ngọn lửa nhăn nhó
Tàn.

... Nỗi buồn xơ bông vụn tan
Muội tro lem nhem đen sì tung tóe.

Em đem buồn xé nhỏ 
Một - hai - ba - bốn - năm...
Mờ mịt trăng Rằm

HatCat 2011 - 2017

Không có nhận xét nào :