Thứ Ba, 22 tháng 8, 2017

DIỄU MÌNH

TRỜI MƯA, TA TỰ DIỄU MÌNH...

Ta muốn bắt chước mèo
Dùng nước bọt lau liếm mặt
Kinh chết
Thử bao lần
bẩn lại bẩn thêm.
...
Lưỡi ta ngắn hơn
Ý nghĩ ta dài hơn
Nỗi đau dài hơn
Ta ba hoa, ba hoa... ba ba hoa...

Ta nhỏ như hạt cà
Biển đời như nồi canh thập cẩm
Già lập cập như trẻ con lẫm chẫm
70 tuổi rồi...
còn kịp bắt đầu không?

... Ta muốn làm phượng, làm công
Khoác bộ cách muôn màu rực rỡ
Nhưng trời trót sinh ta là cú
Biết sao đây?

... Lại muốn làm một kẻ bét nhè say
Nhưng ngặt nỗi là ta không uống rượu.

... Đành cam phận làm chim liếu điếu
Hót vô tư đời mặc nắng xuống, mưa lên!

Hay làm một chú ốc sên
Chậm sống, chậm ăn, chậm đi, chậm đến.
Thu lu vỏ một khi có biến
Ru an lành ta  
trong chảo mỡ  sôi! ...

Hehee...

Hat Cat
22/08/2016
..

Không có nhận xét nào :