Thứ Tư, 23 tháng 8, 2017

HOÀNG HÔN TÔI

HOÀNG HÔN TÔI 

Giá tê suốt cả cuộc người
Hoàng hôn tôi bện vành nôi tím bầm
Ru ngày ru tháng ru năm
Ru khô rơm rạ, ru mầm lúa khoai 
Ru cô đơn rẻo đê quai
Ru bờ cỏ rạc  ban mai úa vàng

... Cố ru cho cạn mùa tàn
Vẫn trống tênh bến trần gian một mình.
Hoàng hôn tôi mãi cong vênh
Cứ bầm tím những nổi nênh cuộc người...

Hat Cat
23/08:/2016

Không có nhận xét nào :