Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2017

XÉ TRỜI


Hình ảnh có liên quan
XÉ TRỜI


Xé trời cho rục mùa Ngáu

Tung hê sạch bách nỗi đau nhân tình
Thoáng thôi. Ma khiếp quỷ kinh
Người - hay một lũ súc sinh dạng người?!


Trời vụn vữa đến mủn tơi

Nín hơi ngó xuống cõi đời. Trời run.
Trần gian lổm ngổm những con - 
Đen sì lòng dạ, tanh ngòm lương tri.


Cuộc người giành giật gầm ghè

Đây giơ vuốt sói, đấy nhe răng hùm.
..,,
Quặn đau trời rách, đất bươm.


Hat Cat

17/08/2016k

Không có nhận xét nào :