Thứ Năm, 10 tháng 8, 2017

TIẾNG GỌI "ƠI"!

TIẾNG GỌI "ƠI"

Tiếng gọi "ƠI"
gọi ai
 cõi nhớ?
 hừng đông đỏ và hoàng hôn đỏ
 đỏ tình.

kẽo kẹt ngày xanh lối hẹp
 lốp mòn xe đạp
xích rão dầu khô rỉ sét
bàn chân gầy guồng rệu rã thời gian...

khoả  mưa cơn
xuyên màn tối
bì bõm đường lầy ngõ lội
chân đơn côi
lúi húi bước đơn côi.

chơt có lần muốn cất tiếng gọi " ơi"
cho ồn ào hoang lạnh
ấm đông bấc
 dịu lửa hè
man man rừng khuya
ma mị dơi hang tối.
vách núi
 bùn sông...
 trống không / "Ơi..." vọng lại.
... và ma cánh gió
và quỷ lưỡi dài...

Tiếng gọi " ơi"
chả dành cho ai
rơi vào đêm.
Tõm !

Không có nhận xét nào :