Thứ Tư, 30 tháng 8, 2017

THU ĐÁO

秋到 - THU ĐÁO


青天 如翡翠
白雲像棉松
丹心映紅玉
感 情似水洪

Thu đáo
Thanh thiên như phỉ thuý
Bạch vân tượng miên tùng
Đan tâm ánh hồng ngọc
Cảm tình tựa thuỷ hồng

Hat Cat 30/08/2016h

Tạm dịch

Trời xanh như phỉ thuý
Mây trắng xốp xơ bông
Trái tim màu hồng ngọc
Tình thác lũ trào dâng

Không có nhận xét nào :