Thứ Tư, 23 tháng 8, 2017

"THẤU CẢM "

"THẤU CẢM "

Khi yêu 
em ngỡ 
anh - cao vút bầu trời
anh - mêng mang mặt đất
anh chắn sóng thần
anh che núi lật
Trời anh óng mật.
Đất anh nức hương.

Hết yêu
anh về phía cuối đường
Bóng nhỏ dần...lầm lũi thành hư ảo.
em thấy
Trời em không vướng víu
Đất em không vướng víu
trong lành bốn phía hoa bay
và ngày
ngày của em vàng nắng rây.
và đêm 
đêm của em trăng thanh ngọt lim
và tình
tình của em vẫn biếc sương trong.

... Không anh 
Đêm mịn nhung
Ngày xanh ngọc
và em
em bay bổng 
gió trời...

21/08/2017 

Không có nhận xét nào :