Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2017

MÌNH À

MÌNH À

Mình à. Thu lại đến rồi
Chiều nay
tôi với một tôi 
nhớ mình.
Tàn rồi, tàn hết mùa xanh
Run run nắng
 chút 
bồng bềnh heo may.

Gửi tình 
chiếc lá vàng bay...

Không có nhận xét nào :